Hans Erik Havsteen og Anders Olling.
Foto: Peter Hove Olesen

Hans Erik Havsteen og Anders Olling.

Politiken Historie

Velkommen til Politiken Historie #3

Politiken Historie

Klimaforandringer er lig med samfundsforandringer, og de kan allerede have haft større betydning for verdens gang, end man umiddelbart skulle tro.

Et amerikansk studie, som blev offentliggjort i Proceedings of the National Academy of Science, konkluderede i 2015, at årelang tørke i Syrien var medvirkende årsag til den blodige borgerkrig, der har hærget landet siden det arabiske forår i 2011. Dårlig høst og vandmangel fik i årene inden 1,5 millioner mennesker til at søge fra landområder i det nordøstlige Syrien til de større byer, hvor de kom til at leve under kummerlige forhold.

Utilfredsheden i det voksende byproletariat og myndighedernes manglende evne til at løse tørkeproblemerne medvirkede til, at situationen i 2011 eskalerede og udviklede sig til krig. Forskerne understreger, at tørken ikke var den eneste årsag til krigen. Men den var blandt de omstændigheder, der førte til den.

Efter alt at dømme er dette kun begyndelsen på klimaforandringernes indvirkning på verden, som vi kender den. I dette nummer sætter vi fokus på historiske klimapåvirkninger og menneskets skiftende syn på naturkatastrofer.

Læs også om de russiske drømme om Krim, cyklens indtog i Danmark og meget andet i tredje udgave af Politiken Historie. God læselyst.